Afdrukken

ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke inschrijving houdt een goedkeuring in van de inschrijving- en deelnamevoorwaarden gesteld in deze algemene voorwaarden.

1. Algemene inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijven voor activiteiten in Lennik gebeurt online via TicketGang of op de onthaalbalie van het gemeentehuis. Er kan niet telefonisch of via e-mail worden ingeschreven.

Dankzij het nieuwe elektronische platform waarmee de gemeente Lennik werkt, kan je na het aanmaken van een gezinsaccount inschrijven voor alle activiteiten die de gemeente Lennik aanbiedt. Meer informatie over de registratie en inschrijvingen zelf vind je terug www.lennik.be.

Bij het online inschrijven wordt de privacy van je persoonsgegevens gegarandeerd:

PRIVACY

De persoonsgegevens voor de sport- en jeugdwerking van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mailadressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sport- en jeugdwerking.

  1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van de sport- en jeugdwerking en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven e-mailadres verzonden.
  2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.

U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

2. Betaling

Bij elke online inschrijving voor een activiteit is er een onmiddellijke vraag tot betaling via een beveiligde online omgeving. Het is dus niet mogelijk in te schrijven zonder te betalen en dus m.a.w.: betaald is ingeschreven, en dus zekerheid van deelname!

3. Annulering

Indien na inschrijving en betaling blijkt dat het kind niet meer kan deelnemen, dient de activiteit telefonisch of via e-mail te worden geannuleerd.

Annulering van een inschrijving is enkel mogelijk op basis van een geldig medisch attest.

Het onderbreken van de activiteit waarvoor werd ingeschreven geeft, behalve bij ziekte of kwetsuur, GEEN recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Indien een sportkamp omwille van medische redenen toch vroegtijdig moet worden beƫindigd, heeft u recht op een gedeeltelijke terugbetaling, mits het voorleggen van een medisch attest.

Zonder medisch attest is dus geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld mogelijk.

 

 

 

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2017-01-03